افزایش مهارتهای خواندن و نوشتن Reading and Writing to Learn

نام نویسنده : Katherine Wiesolek Kuta
زبان : English
تعداد صفحه : 244
قالب : PDF
حجم : 722 KB
افزایش مهارتهای خواندن و نوشتن Reading and Writing to Learn

کتاب Reading and Writing to Learn یک کتاب کامل برای ارتقاء سطوح نوشتاری و خواندن میباشد که با اصول به کار رفته در کتاب و تمارین موجود زبان آموز میتواند بعد از اتمام تمرین با این کتاب تغییرات ملموسی را در نوشتار و خواندن ( درک مطلب ) خود حس نماید, این کتاب نوشته Katherine Wiesolek Kuta میباشد.