افزایش مهارتهای خواندن و نوشتن Reading and Writing to Learn

نام نویسنده:Katherine Wiesolek Kuta
زبان:English
تعداد صفحه:244
قالب:PDF
حجم:722 KB
افزایش مهارتهای خواندن و نوشتن Reading and Writing to Learn

کتاب Reading and Writing to Learn یک کتاب کامل برای ارتقاء سطوح نوشتاری و خواندن میباشد که با اصول به کار رفته در کتاب و تمارین موجود زبان آموز میتواند بعد از اتمام تمرین با این کتاب تغییرات ملموسی را در نوشتار و خواندن ( درک مطلب ) خود حس نماید, این کتاب نوشته Katherine Wiesolek Kuta میباشد.