دانلود کتاب خود هیپنوتیزم

نام نویسنده : امیر
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 120
قالب : PDF
حجم : 1.96 MB
دانلود کتاب خود هیپنوتیزم

خودبینی و نشاط در زندگی، ازدیاد مقاومت جسمی و فکری، معالج بی خوابی، بیدار شدن از خواب در هر موقع دلخواه، تقویت حافظه، تقویت تمرکز فکر،تیزبینی و تیز شنوائی، سرعت در یادگیری، موفقیت در امتحانات و …