کشف قوانین پیشگویانه و قابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 21
قالب : doc
حجم : 361 KB
کشف قوانین پیشگویانه و قابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره

 کشف قوانین پیشگویانه وقابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره   ما در این مقاله یک الگوریتم تکوینی (ژنتیک) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته بندی پیشگویانه و قابل درک از پایگاه داده های وسیع را ارائه خواهیم کرد و همچنین دقت پیشگویانه و قابلیت درک قوانین ، با یکدیگر در تضاد هستند. […]