دانلود کتاب اصول متالورژِی فیزیکی

نام نویسنده : Robert E. , Reed-Hill , Reza Abbaschian
زبان : English
تعداد صفحه : 470
قالب : PDF
حجم : 31.3 MB
دانلود کتاب اصول متالورژِی فیزیکی

مبحث متالورژی فیزیکی یا متالورژی ساختاری به توضیح اصول پدیده‌های متالورژیکی، شناسایی ترکیب‌ها، روش‌های تولید و خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محصولات حاصل از متالورژی می‌پردازد.   نکته : زبان کتاب انگلبسی میباشد .