کتاب بررسی پردازنده‌های هسته‌ای

نام نویسنده : مهرزاد عدلو
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 49
قالب : PDF
حجم : 1.35 MB
کتاب بررسی پردازنده‌های هسته‌ای

در گذشته، تولیدکنندگان از ظرفیت اضافی برای توسعه CPUهای سوپراسکالر با واحدهای اجرائی تکراری و خط لوله های عمیق( به منظور بهره برداری از موازی سازی یا Parallelism در سطح دستورالعمل)، استفاده می کردند. با اینحال، آنها به این ترتیب تنها ۲۵ درصد از …