آشنایی با مدل مرجع بین المللی OSI به همراه پروتکل ها و لایه های آن

نام نویسنده:عبدالرضا حوراسفندی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:77
قالب:PDF
حجم:2.70 MB
آشنایی با مدل مرجع بین المللی OSI به همراه پروتکل ها و لایه های آن

در این کتاب با ۷ لایه مدل مرجع استاندارد و بین المللی osi آشنا خواهید شد.