بازی کلاسیک ورق با Mau Mau v3.01

قالب : APK
حجم : 2 MB
بازی کلاسیک ورق با Mau Mau v3.01

بازی کلاسیک ورق با Mau Mau v3.01 – Mau Mau بازی کلاسیک پا سو ر یا ورق بر روی نمایشگر تلفن شماست . در این بازی شما قادر خواهید بود با یک تا سه نفر رقابت کنید . کارت های بازیکن در پایین نمایشگر تلفن همراه قرار دارند که در هر نوبت بازیکن آنها را […]