دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ۵

نام نویسنده : بیر جانسون
زبان : English
تعداد صفحه : 816
قالب : PDF
حجم : 57.1 MB
دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش ۵

مباحث مرتبط با مکانیک جامدات (mechanics of solid)یا مکانیک مصالح mechanics of material)) که در ایران اغلب با نام مقاومت مصالح(strength of material) از آن یاد می شود شاخه ای از علم مکانیک است که با استفاده از روشهای تحلیلی به بررسی و تعیین مقاومت (strength) و صلبیت(rigidity) و نیز پایداری ارتجاعی(elastic stability) اعضای باربر می پردازد.