دانلود کتاب زمین شناسی فیزیکی – زمین آشکار

نام نویسنده : Diane Carlson, Charles (Carlos) Plummer
زبان : English
تعداد صفحه : 670
قالب : PDF
حجم : 119 MB
دانلود کتاب زمین شناسی فیزیکی – زمین آشکار

دانلود کتاب زمین شناسی فیزیکی – زمین آشکار – زمین شناسی علمی است که به طور کلی درباره زمین بحث می کند. پیشرفت وسیع در این رشته باعث تقسیم بندی آن به شاخه‌های تخصصی شده است. یکی از این شاخه‌ها زمین شناسی فیزیکی است که درباره مشخصات طبیعی و فیزیکی زمین مثل میدان جاذبه، ایزوستازی، […]