دانلود مقاله خوشه بندی (Clustering)

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 32
قالب : doc
حجم : 391 KB
دانلود مقاله خوشه بندی (Clustering)

خوشه بندی (Clustering)   خوشه بندی چکیده امروزه خوشه‌بندی به عنوان یک روش یادگیری بدون ناظر در کاربردهای بسیاری توانسته است ارزش خود را نشان دهد. در این مجموعه سعی شده تا حد امکان مطالب پایه‌ایِ خوشه‌بندی و مسائل مربوط به آن بیان شود. همچنین سعی شده است تا چندین روش و تکنیک مختلف و […]

دانلود مقاله خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 24
قالب : doc
حجم : 203 KB
دانلود مقاله خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)

خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering)   خوشه بندی  چیست؟   خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می با¬شند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه  گفته می¬شود. بنابراین خوشه مجموعه […]