دانلود مقاله ترجمه شده سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده پزشکی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 18
قالب : doc
حجم : 484 KB
دانلود مقاله ترجمه شده سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده پزشکی

مقاله ترجمه شده سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده پزشکی –  سیستم استدلال (CBR)  برای “تقلید تشخیصهای پزشکی” پزشکانی که با توجه به یک مورد جدید تشخیص می دهند. دقت در عمل بستگی به بازیابی موفقیت آمیز از موارد مشابه دارد. به دلیل استحکام پایه مورد خود سیستم CBR موفقیتهایی در برخورد با بیماری های […]