پرندگان خشمگین با Angry Birds v2.3.0

قالب : APK
حجم : 23.6 MB
پرندگان خشمگین با Angry Birds v2.3.0

پرندگان خشمگین با Angry Birds v2.3.0 – قطعا بازی محبوب Angry Birds را می شناسید. خوک های مزاحم تخم ها را دزدیده اند و حال بقای این پرندگان در خطر است. شما باید با پرتاب این پرندگان به سمت خوک ها تخم ها را نجات داده و از انقراض این پرندگان جلوگیری کنید. فیزیک حیرت […]