آشنایی با مدل مرجع بین المللی OSI به همراه پروتکل ها و لایه های آن

نام نویسنده : عبدالرضا حوراسفندی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 77
قالب : PDF
حجم : 2.70 MB
آشنایی با مدل مرجع بین المللی OSI به همراه پروتکل ها و لایه های آن

در این کتاب با ۷ لایه مدل مرجع استاندارد و بین المللی osi آشنا خواهید شد.