دانلود کتاب حقوق اساسی ۲

نام نویسنده : دکتر محمد هادی صادقی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 54
قالب : PDF
حجم : 687 KB
دانلود کتاب حقوق اساسی ۲

مقدمه :   حقوق اساسی، حقوق مردم است و آن حقوق اساسی شهروندان را در یک جامعه مورد بحث قرار می دهد و در واقع حقوق اساسی مبشر آزادی است و آن رشته از حقوق است که حضور واقعی مردم را در صحنه سیاست مورد بحث حقوقی قرار نمی دهد و به نوعی این حقوق […]