دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نام نویسنده:جان هال
مترجم:سجاد سیاح - علی صالح آبادی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:754
قالب:PDF
حجم:10.35 MB
دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک – فن مهندسی مالی با طراحی ابزارهای مالی مورد نیاز به کمک ترکیب ابزارهای موجود یا خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در پوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است و در این راستا مهندسین مالی حد و مرزی برای توسعه و تنوع طرح ها […]