دانلود کتاب جایی در بهشت برای من نیست

نام نویسنده : شهرزاد مشیری
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 41
قالب : PDF
حجم : 1.24 MB
دانلود کتاب جایی در بهشت برای من نیست

من زاده بهشتم دست سرنوشت است که به ناکجا می کشاندم و حالا دیگر جایی در بهشت برای من نیست .