دانلود کتاب یک جلوش تا بینهایت صفرها

نام نویسنده : دکتر علی شریعتی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 20
قالب : PDF
حجم : 135 KB
دانلود کتاب یک جلوش تا بینهایت صفرها

آدم وقتى فقیر میشه، خوبى هاش هم حقیر میشه، اما کسى که زور داره، یا زر داره، “هنر” مى بینند “عیب” هاشو، “حرف حسابى” می شنوند “چرند” هاشو، “آروغ هاى بى جا و نفرت بار” شو، فلسفه و دانش و دین مى فهمند، حتى “شوخى هاى خنک و بى ربط” او …