دانلود کتاب هنر کاشی کاری

نام نویسنده : رضا ترابی اصفهانی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 36
قالب : PDF
حجم : 928 KB
دانلود کتاب هنر کاشی کاری

دانلود کتاب هنر کاشی کاری – کاشی کاری یکی از روشهای دلپذیر تزئین معماری در تمام سرزمینهای اسلامی است. تحول و توسعه کاشی ها از عناصر خارجی کوچک رنگی در نماهای آجری آغاز و به پوشش کامل بنا در آثار تاریخی قرون هشتم و نهم هجری انجامید. در سرزمینهای غرب جهان اسلام که بناها اساسا […]