دانلود پایان نامه آژانس هواپیمایی به زبان دلفی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 86
قالب : doc
حجم : 900 KB
دانلود پایان نامه آژانس هواپیمایی به زبان دلفی

پروژه  پایانی رشته مهندسی کامپیوتر،آژانس هواپیمایی به زبان دلفی   مقدمه:   پروژه حاضر به بررسی نیازمندی های یک آژانس هواپیمایی می پردازد. یک آژانس  به طور کلی شامل موجودیت های مسافر  ،  پرواز  و  بلیط می باشد.موجودیت ها در واقع جداول ما را می سازند پس قاعدتاً برنامه دارای سه جدول می باشد.همچنین می […]