دانلود کتاب مالیه عمومی

نام نویسنده : دکتر جمشید پژویان
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 269
قالب : PPT
حجم : 2.85 MB
دانلود کتاب مالیه عمومی

کتاب مالیه عمومی –  مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه […]