دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 51
قالب : PDF
حجم : 4.01 MB
دانلود کتاب انواع نقشه های صنعتی

نقشه کشی صنعتی از مراحل پایانی طراحی یک قطعه یا مجموعه مکانیکی است. امروزه با ورود نرم‌افزارهای مدل سازی مکانیک، اکثر نقشه‌ها توسط اینگونه نرم‌افزارها کشیده می‌شود ولی این مطلب به معنای عدم نیاز به این دانش نیست. کتاب انواع نقشه های صنعتی در ۵۱ صفحه و …