دانلود کتاب اقتصاد سنجی کاربردی

نام نویسنده : کنت اف.والیس
مترجم : دکتر حمید ابریشمی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 216
قالب : PDF
حجم : 3.96 MB
دانلود کتاب اقتصاد سنجی کاربردی

کتاب اقتصاد سنجی کاربردی – در این کتاب ، تدوین و آزمون تجربی فرضیه های اقتصادی که در چهار زمینه کاربردی اهمیت دارد ، مورد بحث قرار می گیرد . در سرتاسر کتاب ، تاکید بر اثر متقابل نظریه اقتصادی و روشهای اقتصاد سنجی است و تلاش نمی شود تا طرح کار تجربی هر یک […]