دانلود کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

نام نویسنده : محمد علی جمال زاده
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 330
قالب : PDF
حجم : 3.57 MB
دانلود کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

سید محمد علی جمالزاده را پایه گذار داستان نویسی جدید فارسی و ندا دهنده ی تجدید حیات نثر فارسی شمرده اند. عموم کسانی که درباره ی نثر فارسی معاصر و داستان نویسی جدید فارسی بحث کرده اند جمال زاده را پیشرو این طریق شمرده و از سهم بزرگ او در این کار یاد نموده اند. […]