دانلود کتاب قزلباشان در ایران

نام نویسنده : امیرحسین خنجی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 354
حجم : 1.95 MB
دانلود کتاب قزلباشان در ایران

قزلباش کنفدراسیونی از ایل‌های شمال باختری فلات ایران در خاور ترکیه امروزی که پیروان طریقت صفوی بودند و شاه اسماعیل یکم به یاری آنها سلسله صفوی را پس از براندازی سلسله آق قویونلو‌ها بنیانگذاری کرد. به طور کلی به ارتش ایران در …