دانلود کتاب دیوان عراقی

نام نویسنده : فخرالدین عراقی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 131
قالب : PDF
حجم : 839 KB
دانلود کتاب دیوان عراقی

کتاب دیوان عراقی نوشتۀ فخرالدین عراقی شامل ۳۰۵ غزل از شاعر نامدار فارسی گوی ایرانی ( عراقی ) است که به کوشش آقای شهریار محمدزاده جمع آوری و منتشر گردیده است . این کتاب شامل ۱۳۱ صفحه میباشد .