آموزش کامل ASP.NET -عظام نژاد

نام نویسنده:Wei-Meng Lee ،ترجمه:کاظم عظام نژاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:113
حجم:4.63MB
آموزش کامل ASP.NET -عظام نژاد

یک کتاب ارزشمند و کامل در مورد آموزش ASP.NET که آقای کاظم عظام نژاد آن را ترجمه کرده اند و به گفته ی خودشون یک برداشت آزاد از کتاب ASP.NET 2.0: A Developer’s Notebook – O’Reilly Media می باشد.

فهرتس کلی این کتاب:

Master page در ASP.net

کنترلهای Navigation