دانلود کتاب ضمیر ناخود آگاه

نام نویسنده : زیگموند فروید
مترجم : شهریار وقفی پور
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 22
قالب : PDF
حجم : 928 KB
دانلود کتاب ضمیر ناخود آگاه

دانلود کتاب ضمیر ناخود آگاه – از روانکاوی آموختهایم که ماهیت فرایند سرکوب در پایان دادن و محو کردن ایده یا فکری، که امری غریزی را نشان میدهد نهفته نیست، بلکه ماهیت این فرایند جلوگیری از آگاهانه شدن آن ایده است. وقتی چنین امری رخ میدهد، میگوییم که آن ایده در وضعیت ناخودآگاه است، و […]