دانلود کتاب فال ماهها

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 119
قالب : PDF
حجم : 1.14 MB
دانلود کتاب فال ماهها

دانلود کتاب فال ماهها – واقعیت فال چیست؟ می توان فال را اینطور تعریف کرد که فال روشی برای شناخت آینده است . نهیبی به آینده زدن و آگاهی پیدا کردن از آنچه قرار است رخ بدهدو یا رخ ندهد. اما آیا میتوان از آینده خبری آورد؟ آیا آینده را میتوان بیان کرد؟ ون عموما برای […]