دانلود کتاب شاهزاده ی عقیم

نام نویسنده : منوچهر دبیرمنش
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 614
قالب : PDF
حجم : 7.95 MB
دانلود کتاب شاهزاده ی عقیم

دانلود کتاب شاهزاده ی عقیم – در این داستان تاریخی، “جلال الدین میرزا “پسر سفاک فتحعلی شاه که به تازگی حکومت شیراز را به چنگ آورده در اندیشه ازدواج با دختری است که شاید او را صاحب فرزند کند، زیرا او پیش از این دختران بسیاری را که از او صاحب بچه نشده اند به […]