دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

نام نویسنده : محمود و مهرداد تقی زاده منظری
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 166
قالب : PDF
حجم : 2.01 MB
دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس – کتاب حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول بسط توابع متناوب به سری فوریه و در فصل دوم تبدیل لاپلاس توابع سببی آورده شده است. در هر دو مبحث ضرورتهای لازم برای بسطها و یا قضایای بکار رفته هیچگاه از یاد نرفته و همواره […]