گزارش کارآموزی مهنسی عمران با عنوان پروژه ساختمان بتونی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 101
قالب : doc
حجم : 902 KB
گزارش کارآموزی مهنسی عمران با عنوان پروژه ساختمان بتونی

گزارش کارآموزی مهنسی عمران با عنوان پروژه ساختمان بتونی   پیشگفتار   انجام دادن کار اجرایی به عنوان کارآموزی کاری بسیار مفید وپسندیده ای است چون این کار دانشجو را با  اجرای کارهای عمرانی آشنامی کند اجرای کارهای عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس دانشگاهی فقط در کارگاه ساختمانی قابل احساس کردن […]