دانلود جزوه آمار استنباطی

نام نویسنده:نصر اللهی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:63
قالب:PDF
حجم:4.25 MB
دانلود جزوه آمار استنباطی

به طور کلی می توان از آمار ۲ تعریف بیان کرد . ۱- روش علمی که جهت جمع آوری ، تلخیص ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر به کار می رود ، به عبارت دیگر به بررسی و مطالعه مشاهدات به صورت علمی اشاره دارد . ۲- به مشاهدات عددی و ارقام […]