دانلود کتاب ع‍ق‍ل‌ در ت‍اری‍خ‌

نام نویسنده : گ‌. و. ه‍گ‍ل‌
مترجم : حمید عنایت
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 350
قالب : PDF
حجم : 14.12 MB
دانلود کتاب ع‍ق‍ل‌ در ت‍اری‍خ‌

عقل ، گوهر و قوۀ بی پایان و محتوای بی پایان همۀ هستی های جسمانی و معنوی و همچنین صورت بی پایان – یعنی آن چیزی است که ماده را به جنبش می آورد روح ، ذاتی کامل است . روح ، فرآوردۀ خویش و آغاز و پایان خویش است . کار روح آن است […]