دانلود کتاب میزبان

نام نویسنده : استفنی میر
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 1188
قالب : PDF
حجم : 19.2 MB
دانلود کتاب میزبان

داستان کتاب در آینده اتفاق می افته . کره زمین توسط ارواحی از کرات دیگه تسخیر شده و بعضی از انسانها در حال فرار از ارواح هستند . یکی از این افراد ملانی است که به تازگی کشته شده و آماده برای ورود روح به بدنشه , آواره اسم روحی است که قراره وارد بدن […]