دانلود کتاب شاهنامه فردوسی به زبان ساده

نام نویسنده : حکیم ابوالقاسم فردوسی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 346
قالب : PDF
حجم : 2.78 MB
دانلود کتاب شاهنامه فردوسی به زبان ساده

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌ شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده است. شاهنامه شرح احوال، پیروزیها، شکستها، ناکامیها و دلاوریهای ایرانیان از […]