دانلود کتاب کارآفرینی

نام نویسنده : احمد نیکوکاران
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 32
قالب : PDF
حجم : 861 KB
دانلود کتاب کارآفرینی

کار آفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آنها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید. درکتاب اماده شده شما بطور کامل با کارآفرینی و موضوعات مرتبط با آن آشنا می شوید.