دانلود کتاب زمین سوخته

نام نویسنده : احمد محمود
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 329
قالب : PDF
حجم : 3.15 MB
دانلود کتاب زمین سوخته

روزهای آخر زمستان است . خواب بعد از ظهر سنگینم کرده است . شرجی هنوز مثل بختک رو شهر افتاده است و نفس را سنگین میکند . کولر را خاموش میکنم و از اتاق میزنم بیرون . آفتاب از دیوار کشیده است بالا . صابر ، کنار حوض ، رو جدول حاشیه ی باغچه نشسته است و چای می خورد . مینا ، شیلنگ را گرفته است و دارد اطلسی ها را آب می دهد . بوی خوش گلهای اطلسی ، تمام حیاط را پر کرده است .