دانلود کتاب حسابداری تئوری ۲ نوشته احمد ریاحی بلکویی

نام نویسنده : احمد ریاحی بلکویی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 441
قالب : PDF
حجم : 7.85 MB
دانلود کتاب حسابداری تئوری ۲ نوشته احمد ریاحی بلکویی

در فصل های پیش درباره ی دیدگاه های آینده و چسم انداز هایی که از نظر دانش ، تحقیق ، الگو و تدوین استاندارد ها در حسابداری وجود دارند ، بحث کردیم . این دیدگاه بیانگر پرباری و گوناگونی روش هایی هستند که در تحقیق ، مطالعه و پژوهش درباره ی موضوع های حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند . این پرباری و گوناگونی ایجاب میکند که از نظر روش شناسی که به کار برده میشود ، به دیدگاه های مختلف توجه کرد . با توجه به تنوع پژوهشگرانی که در رابطه با تحقیق های حسابداری فعالیت می کنند به چشم اندازهای گوناگون نوجه نمود.