دانلود کتاب منشاء انواع چارلز داروین

نام نویسنده : چارلز رابرت داروین
مترجم : نورالدین فرهیخته
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 722
قالب : PDF
حجم : 21.18 MB
دانلود کتاب منشاء انواع چارلز داروین

دانلود کتاب منشاء انواع – اصولی که فرضیه تکامل داروین بر ان استوار است ۱- اصل علیت: در دنیای جاندار هیچ رویدادی بدون علت نیست. ۲- اصل حرکت: دنیای جاندار پیوسته در حال دگرگونی است. ۳- اصل تبدیل تغییرات کمیتی به کیفیتی: در دنیای جاندار تراکم تغییرات کمیتی منجر به تغییرات کیفیتی می شود. ۴- […]