دانلود کتاب به سوی تمدن بزرگ

نام نویسنده : محمدرضا پهلوی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 306
قالب : PDF
حجم : 5.07
دانلود کتاب به سوی تمدن بزرگ

شانزده سال پیش نخستین کتاب من به نام «مأموریت برای وطنم» و یازده سال پیش کتاب دوم من به نام «انقلاب سفید» انتشار یافت. کتاب اول بیشتر مربوط به گذشته و کتاب دوم مربوط به حال بود. امروز لازم می دانم سومین کتاب خود را – که بیشتر مربوط به آینده می شود – در […]