دانلود کتاب دنیای سوفی یوستین گردر

نام نویسنده : یوستین گردر
مترجم : حسن کامشاد
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 320
قالب : PDF
حجم : 4.59 MB
دانلود کتاب دنیای سوفی یوستین گردر

دربارۀ کتاب دانلود کتاب دنیای سوفی – سوفی آموندسن از مدرسه به خانه می رفت . تکه ی اول راه را با یووانا آمده بود . درباره ی آدمهای ماشینی حرف زده بودند یووانا عقیده داشت مغز انسان مانند کامپیوتری پیشرفته است . سوفی خیلی مطمین نبود آدمیزاد لابد بیش از یک قطعه افزار است […]