دانلود کتاب تفسیر نمونه

زبان : پارسی
قالب : HTML
حجم : 7.65 MB
دانلود کتاب تفسیر نمونه

دانلود کتاب تفسیر نمونه – تفسیر نمونه در ۲۷ جلد از متداول ترین تفاسیر فارسی عصر ماست که به زبان ساده و گویا و قابل استفاده برای عموم به نگارش در آمده و مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفته است. این تفسیر شامل همه آیات قرآن کریم بوده و مهم ترین ویژگی آن عصری و […]