دانلود کتاب بودجه بندی بر مبنای صفر

نام نویسنده : مجتبی مطلبیان
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 21
قالب : PDF
حجم : 351 KB
دانلود کتاب بودجه بندی بر مبنای صفر

هدف اولیه ی هر موسسه ی تولیدی ایجاد ارزش افزود و تحصیل سود است.وظیفه ی مدیریت آن است که از طریق برنامه ریزی,سازمان دهی و کنترل فعالیت های مختلف این هدف را به مرحله ی تحقق درآورد…. در این تحقیق مواردی چون فلسفه ی وجودی بودجه,مشخصات یک بودجه بندی خوب و بسیاری مباحث مرتبط دیگر […]