دانلود مقاله آلودگی صوتی در نیروگاه آبی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 18
قالب : doc
حجم : 40 KB
دانلود مقاله آلودگی صوتی در نیروگاه آبی

آلودگی صوتی در نیروگاه آبی   چکیده   صدا همواره یکی از مسائل قابل توجه در نیروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهای متفاوت وسایل نیروگاهی از نظر تولید شدت صوت متفاوت می باشد و از این رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگونی روبه رو هستند که این خطرات با سه […]