دانلود کتاب چکیده اندیشه ها

نام نویسنده : حضرت آیت الله العظمی صانعی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 26
قالب : PDF
حجم : 219 KB
دانلود کتاب چکیده اندیشه ها

هرگاه در دنیای متلا‌طم امروز،‌ حصار تنهایی وجودم را فرا می‌گیرد، وقتی می‌بینم برخی با هدایت اهل تزویر به شکوه تمدن اسلا‌می و عظمت اسلا‌م و تشیع حمله می‌کنند و دین را منبع ترور و تروریسم می‌پندارند، درد تمام وجودم را پر می‌سازد. در این لحظه‌ها به یاد خدا و ائمه مظلوم شیعه می‌افتم؛ به یاد مردان و زنانی که در طول تاریخ صبر کردند، مبارزه کردند ولی تسلیم نشدند و تمام قدرتها را به نقد کشیدند.
در توفان حوادث تنها یاد خدا و یاد مصلحی که خواهد آمد و آرامش، ‌عدالت و انسانیت را به منصه ظهور خواهد رساند آرامم می‌کند؛ مصلحی که نجات‌بخش جهان است و ما را به کمال می‌رساند و عقول ما را کامل می‌سازد و رؤیای بشریت را محقق می‌سازد.