دانلود جزوه امور مالی بین المللی

نام نویسنده : استاد باقی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 16
قالب : PDF
حجم : 1 MB
دانلود جزوه امور مالی بین المللی

دانلود جزوه امور مالی بین المللی – وام گیرندگان به طور مستقیم با وام دهندگان از طریق بازار های مالی تماس نمی گیرند بلکه این تماس به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های مالی که به عنوان واسطه عمل میکنند انجام میگیرد . به عنوان مثال بانک های پس انداز ، شرکت های مالی […]