دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن

نام نویسنده : دکتر علی فیضی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 63
قالب : PDF
حجم : 3.66 MB
دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن

دانلود کتاب اصول و مبانی و تکنیک های سی تی اسکن – در رادیو گرافی معمولی ، روی هم قرار گرفتن اعضا باعث پنهان ماندن بعضی ضایعات می شود . برای رفع این نقیصه ، ابتدا تومو گرافی معمولی ابداع شد ، ولی هیچ وقت نتوانست به طور کامل جای رادیو گرافی معمولی را بگیرد […]