دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

نام نویسنده : محمود و مهرداد تقی زاده منظری
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 166
قالب : PDF
حجم : 2.01 MB
دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس

دانلود کتاب سری فوریه و تبدیل لاپلاس – کتاب حاضر در دو فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول بسط توابع متناوب به سری فوریه و در فصل دوم تبدیل لاپلاس توابع سببی آورده شده است. در هر دو مبحث ضرورتهای لازم برای بسطها و یا قضایای بکار رفته هیچگاه از یاد نرفته و همواره […]

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها

نام نویسنده : انتشارات علوی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 189
قالب : PDF
حجم : 11.96 MB
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها – درس تجزیه و تحلیل سیستم ها یکی از دروس پایه ای و مهم مهندسی است که در سال های اخیر در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . کتاب فوق  یکی از بهترین آثار انتشارات علوی در مهندسی برق می باشد . این […]