دانلود کتاب بیشعوری by خاویر کرمنت

نام نویسنده : خاویر کرمنت
مترجم : محمود فرجامی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 170
قالب : PDF
حجم : 2.04 MB
دانلود کتاب بیشعوری by خاویر کرمنت

دانلود کتاب بیشعوری – این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد به […]