زیباترین جملات اندیشمندان بزرگ جهان

نام نویسنده : مصطفی امینی و لاشانی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 38
قالب : PDF
حجم : 291 KB
زیباترین جملات اندیشمندان بزرگ جهان

دانلود کتاب زیباترین جملات اندیشمندان بزرگ جهان

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار چرا که اکثر مردم زشت کردار نیکو گفتارند . (فیثاغورث)

وقتی با انگشت به کسی اشاره میکنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان برگشته اند . (فن لوبرتیس)